Treser psów - Niepubliczny Ośrodek Edukacji "Adeptus" w Bydgoszczy - Bydgoszcz

Przejdź do treści

Kurs TRESER PSÓW

Kurs dający wiedzę ogólną, umiejętności, 

kształcący w obrębie zawodu Treser psów wpisanego do REJESTRU KALSYFIKACJI ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY MPiPS

pod nr 516405


ADRESATAMI KURSU są osoby są osoby pełnoletnie posiadające minimum wykształcenie średnie:

•    pragnące zapoznać się z metodą pozytywnego szkolenia psów,

•    chcące poznać techniki szkoleniowe psów od psiego przedszkola poprzez młodzież i psy dorosłe,

•    pragnące poznać techniki specjalistycznych szkoleń psów,

•    planujące prowadzić działalność gospodarczą,


ZAKRES METODYCZNY KURSU:

kurs dający wiedzę, umiejętności i kwalifikacje w obrębie zawodu TRESER PSÓW.

Umożliwia zdobycie umiejętności pracy z psem zgodne z zasadami pozytywnego szkolenia psów

oraz wiedzę dotyczącą organizacji ośrodka szkolenia psów.

Absolwenci kursu po zdaniu egzaminów i przedstawieniu zaświadczenia o odbyciu praktyk otrzymują

Zaświadczenie o ukończeniu kursu i potwierdzające posiadanie kwalifikacji w obrębie

zawodu TRESER PSÓW zgodnie z wytycznymi MEN.


WYMIAR CZASOWY KURSU: 8 weekendowych zjazdów + 30 godzin praktyk.

Kursy organizowane są w niewielkich grupach, aby zindywiduaizować sposób przekazywanej wiedzy.


POTWIERDZENIE UDZIAŁU W KURSIE: wysyłane będą e-mailem po otrzymaniu zgłoszenia, przekazaniu wymaganych dokumentów


WYMAGANE DOKUMENTY:

- wypełnienie formularza zgłoszeniwego umieszczonego na stronie internetowej,

-  odpis lub potwierdzona kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych  lub świadectwa szkoły średniej, oraz innych dokumentów potwierdzających  posiadane kwalifikacje,

- ksero dowodu osobistego


Dokumenty posimy:

- przesłać pocztą lub

- dostarczyć osobiście LUB

- PRZESŁAĆ NA ADRES EMAIL: biuro@adeptus.szkola.pl 


Adres Biura Rekrutacji

85-809 Bydgoszcz, ul. Rysia 2a,

czynne w godzinach 8:00 - 12:00 (w okresie wakacyjnym prosimy wcześniej o kontakt telefoniczny)


MIEJSCE WYKŁADÓW: Bydgoszcz, ul. Rysia 2a


DATA: wrzesień 2018


TERMINY ZJAZDÓW:


WYKŁADOWCY:

kynolodzy, zoopsycholodzy,  treserzy psów, weterynarz, specjaliści, praktycy z wieloletnim  doświadczeniem, osoby, dla których wykonywane na co dzień zajęcie nie  jest tylko zawodem, ale też pasją, którą chcą się z Państwem podzielić.

Zajęcia praktyczne prowadzone będą przez praktyków z wieloletnim doświadczeniem.


CENA KURSU: 4200 zł.

W cenę kursu wliczona jest opłata za egzamin zdany w pierwszym terminie.FINANSOWANIE SZKOLENIA PRZEZ URZĄD PRACY:

Istnieje  możliwość sfinansowania szkolenia w N.O.E ADEPTUS przez Urząd Pracy.  Osoby zarejestrowane w Urzędzie Pracy i zdecydowane na stworzenie  własnego, ciekawego miejsca pracy mogą uzyskać pomoc finansową z Urzędu  Pracy obejmującą koszt szkolenia i dodatki szkoleniowe.

Podstawa  prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i  przeciwdziałaniu bezrobociu, z późniejszymi zmianami (art. 14 do 18).  Szczegółowych informacji udzielają lokalne Urzędy Pracy. W celu  uzyskania szczegółowych informacji proszę zgłosić się do Urzędu Pracy w  miejscu zameldowania.


ZAŚWIADCZENIA ZGODNE Z WYTYCZNYMI MEN:

N.O.E.  „Adeptus” w Bydgoszczy wydaje zaświadczenia zgodnie z wytycznymi MEN.  Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest pozytywne zaliczenie części  teoretycznej i praktycznej egzaminu kończącego kurs.Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w ofercie oraz odmowy przyjęcia uczestnika na kurs bez podania przyczyny.


POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA NA KURS ZOSTANIE PRZESŁANE PO OTRZYMANIU FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO I PRZESŁANIU WYMAGANYCH DOKUMENTÓW 


ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Prosimy zapoznać się z klauzulą informacyjną, w której wskazujemy, w jaki sposób podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane.
+48 793 669 930, 793 669 927
+48 792 038 514    
biuro@adeptus.szkola.pl
Wyloguj
Wróć do spisu treści