KONTAKT - Niepubliczny Ośrodek Edukacji "Adeptus" w Bydgoszczy - Bydgoszcz

Przejdź do treści

Poznaj nas

 

Witamy na stronie Niepublicznego Ośrodka Edukacji "ADEPTUS"


NASZA MISJA

Jak najlepiej zaspokajać potrzeby osób pragnących doskonalić swoją wiedzę i chcących podnosić swoje kwalifikacje.

Pragniemy, by przekazywana wiedza stała się dla Państwa uzupełnieniem lub początkiem doskonałej i ciekawej kariery zawodowej. 

Zdobyte umiejętności pozwoliły na realizację nowych pomysłów, marzeń i pasji. 

Życzymy  Państwu, aby udostępniona przez nas oferta szkoleniowa  spełniła  Państwa oczekiwania i umożliwiła połączenie Państwa  pracy zawodowej z  pasją.


STATUS PLACÓWKI

Nasza kadra i programy edukacyjne zostały zatwierdzone przez Wydział Edukacji UM w Bydgoszczy.

N.O.E ADEPTUS ujęty jest w ewidencji szkół i placówek niepublicznych.

Posiadamy wpis do rejestru instytucji szkoleniowych.

Niepubliczny  Ośrodek Edukacji ADEPTUS prowadzi zajęcia w formach pozaszkolnych,  umożliwiających uzyskanie i uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności i  kwalifikacji zawodowych.


FINANSOWANIE KURSÓW PRZEZ URZĄD PRACY

Istnieje  możliwość sfinansowania szkolenia w N.O.E ADEPTUS przez Urząd Pracy.  Osoby zarejestrowane w Urzędzie Pracy i zdecydowane na stworzenie  własnego, ciekawego miejsca pracy mogą uzyskać pomoc finansową z Urzędu  Pracy obejmującą koszt szkolenia i dodatki szkoleniowe.

Podstawa  prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i  przeciwdziałaniu bezrobociu, z późniejszymi zmianami (art. 14 do 18).  Szczegółowych informacji udzielają lokalne Urzędy Pracy.


ZAŚWIADCZENIA ZGODNE Z WYTYCZNYMI MEN

N.O.E. „Adeptus” w Bydgoszczy wydaje zaświadczenia zgodnie z wytycznymi MEN.

Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest pozytywne zaliczenie części teoretycznej i praktycznej egzaminu kończącego kurs.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą szkoleń w odpowiednich zakładkach strony.

+48 793 669 930, 793 669 927
+48 792 038 514    
biuro@adeptus.szkola.pl
Wyloguj
Wróć do spisu treści