Niepubliczny Ośrodek Edukacji "Adeptus" w Bydgoszczy - Bydgoszcz

Przejdź do treści
Kynoterapeuta (dogoterapeuta)
Alpakoterapia
Kynoterapia i alpakoterapia
Treser psów
Zoopsycholog
Zoopsycholog / Treser psów
Integracja Sensoryczna - szkolenie
Metoda behawioralna
Trening asertywności
Warsztaty Selekcjoner Szczeniąt
Wakacje z psem
Poznaj nas
 
Witamy na stronie Niepublicznego Ośrodka Edukacji "ADEPTUS"

NASZA MISJA
Jak najlepiej zaspokajać potrzeby osób pragnących doskonalić swoją wiedzę i chcących podnosić swoje kwalifikacje.
Pragniemy, by przekazywana wiedza stała się dla Państwa uzupełnieniem lub początkiem doskonałej i ciekawej kariery zawodowej.
Zdobyte umiejętności pozwoliły na realizację nowych pomysłów, marzeń i pasji.
Życzymy  Państwu, aby udostępniona przez nas oferta szkoleniowa  spełniła  Państwa oczekiwania i umożliwiła połączenie Państwa  pracy zawodowej z  pasją.

STATUS PLACÓWKI
Nasza kadra i programy edukacyjne zostały zatwierdzone przez Wydział Edukacji UM w Bydgoszczy.
N.O.E ADEPTUS ujęty jest w ewidencji szkół i placówek niepublicznych.
Posiadamy wpis do rejestru instytucji szkoleniowych.
Niepubliczny  Ośrodek Edukacji ADEPTUS prowadzi zajęcia w formach pozaszkolnych,  umożliwiających uzyskanie i uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności i  kwalifikacji zawodowych.

FINANSOWANIE KURSÓW PRZEZ URZĄD PRACY
Istnieje  możliwość sfinansowania szkolenia w N.O.E ADEPTUS przez Urząd Pracy.  Osoby zarejestrowane w Urzędzie Pracy i zdecydowane na stworzenie  własnego, ciekawego miejsca pracy mogą uzyskać pomoc finansową z Urzędu  Pracy obejmującą koszt szkolenia i dodatki szkoleniowe.
Podstawa  prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i  przeciwdziałaniu bezrobociu, z późniejszymi zmianami (art. 14 do 18).  Szczegółowych informacji udzielają lokalne Urzędy Pracy.

ZAŚWIADCZENIA ZGODNE Z WYTYCZNYMI MEN
N.O.E. „Adeptus” w Bydgoszczy wydaje zaświadczenia zgodnie z wytycznymi MEN.
Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest pozytywne zaliczenie części teoretycznej i praktycznej egzaminu kończącego kurs.
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą szkoleń w odpowiednich zakładkach strony.
+48 793 669 930, 793 669 927
+48 792 038 514    
biuro@adeptus.szkola.pl




Wyloguj
Wróć do spisu treści