Alpakoterapia - Niepubliczny Ośrodek Edukacji "Adeptus" w Bydgoszczy - Bydgoszcz

Przejdź do treści

Kurs ALPAKOTERAPII


Kurs dający wiedzę ogólną, umiejętności, 

Kurs doskonalący Alpakoterapeuty,

Kurs zawierać będzie zagadnienia dotyczące pracy edukacyjnej i terapeutycznej z alpakami,


ADRESATAMI KURSU są osoby:

• pracujące z dziećmi, młodzieżą lub osobami dorosłymi w placówkach systemów: edukacji, zdrowia lub pomocy społecznej lub

•   mające zamiar podjąć pracę jako alpakoterapeuta w jednostkach   organizacyjnych systemów: edukacji, zdrowia lub pomocy społecznej lub

• planujące włączyć alpakoterapię do indywidualnej praktyki w swoim gabinecie specjalistycznym lub

• planujące prowadzić indywidualną praktykę dotyczącą alpakoterapii.


PROGRAM KURSU obejmuje bloki:

•  metodyki pracy  alpakoterapeuty z osobami z różnymi dysfunkcjami  (autyzm, ADHD,  dysleksja, rozwój mowy, niepełnosprawność intelektualna i  inne)

• metodyki wspomagania edukacji z udziałem alpaki,

• behawior alpak, testy i szkolenie alpak,

• praktyka.

Absolwenci  kursu po zdaniu egzaminów i przedstawieniu zaświadczenia  o odbyciu  praktyk otrzymują Zaświadczenie o ukończeniu kursu.

WYMIAR CZASOWY KURSU: 8 weekendowych zjazdów + 20 godzin praktyk alpakoterapeutycznych.


POTWIERDZENIE UDZIAŁU W KURSIE: wysyłane będą e-mailem po otrzymaniu zgłoszenia, przekazaniu wymaganych dokumentów


WYMAGANE DOKUMENTY:

- wypełnienie formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie internetowej,

-   odpis lub potwierdzona kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych   lub świadectwa szkoły średniej oraz innych dokumentów potwierdzających   posiadane kwalifikacje,

- ksero dowodu osobistego, 


Dokumenty prosimy:

- przesłać pocztą lub

- dostarczyć osobiście lub

- przesłać na adres email: biuro@adeptus.szkola.pl


adres Biura Rekrutacji

85-809 Bydgoszcz, ul. Rysia 2a,

czynne w godzinach 8:00 - 12:00, (w okresie wakacyjnym prosimy wcześniej o kontakt telefoniczny)


MIEJSCE WYKŁADÓW: Bydgoszcz, ul. Rysia 2a


DATA ROZPOCZĘCIA: wrzesień 2018


TERMINY ZJAZDÓW:


WYKŁADOWCY:

instruktorzy   i specjaliści apakoterapii, instruktorzy szkolenia alpak,   zoopsycholodzy, weterynarz, wykładowcy akademiccy specjaliści –  praktycy  w zakresie: pedagogiki, psychopedagogiki, psychologii,   oligofrenopedagogiki, surdopedagogiki, logopedii.

Zajęcia praktyczne prowadzone będą przez praktyków z wieloletnim doświadczeniem,

między innymi przez członka Polskiego Związku Hodowców Alpak.


CENA KURSU: 3200 zł

W cenę kursu wliczona jest opłata za egzamin zdany w pierwszym terminie.


FINANSOWANIE SZKOLENIA PRZEZ URZĄD PRACY:

W   N.O.E ADEPTUS istnieje możliwość sfinansowania szkolenia przez Urząd   Pracy. Osoby zarejestrowane w Urzędzie Pracy i zdecydowane na  stworzenie  własnego, ciekawego miejsca pracy mogą uzyskać pomoc  finansową z U.P.  obejmującą koszt szkolenia i dodatki szkoleniowe.

Podstawa  prawna:  Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i  przeciwdziałaniu  bezrobociu, z późniejszymi zmianami (art. 14 do 18).  Szczegółowych  informacji udzielają lokalne Urzędy Pracy.

W celu uzyskania szczegółowych informacji proszę zgłosić się do Urzędu Pracy w miejscu zameldowania.


ZAŚWIADCZENIA ZGODNE Z WYTYCZNYMI MEN:

Wystawiamy zaświadczenia potwierdzające ukończenie kursu zgodne z wytycznymi MEN.

Warunkiem   otrzymania zaświadczenia jest ukończenie kursu, odbycie praktyk oraz   pozytywne zaliczenie części teoretycznej i praktycznej egzaminu   kończącego kurs. W przypadku, gdy uczestnik kursu nie podejdzie do   egzaminu lub go nie zda wydane zostanie zaświadczenie o uczestniczeniu w   kursie.


Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w ofercie oraz odmowy przyjęcia uczestnika na kurs bez podania przyczyny.


POTWIERDZENIE  PRZYJĘCIA NA  KURS ZOSTANIE PRZESŁANE PO OTRZYMANIU FORMULARZA  ZGŁOSZENIOWEGO,  PRZEKAZANIU WYMAGANYCH DOKUMENTÓW ORAZ ZAKOŃCZENIU  PROCESU REKRUTACJI


ILOŚĆ MIEJSCOGRANICZONA

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Prosimy zapoznać się z klauzulą informacyjną, w której wskazujemy, w jaki sposób podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane.
+48 793 669 930, 793 669 927
+48 792 038 514    
biuro@adeptus.szkola.pl
Wyloguj
Wróć do spisu treści